1e prijs 125 Euro Comb. van den Bosch

2e prijs   75 Euro T & H van het Ende

3e prijs   65 Euro Comb. van den Bosch

4e prijs   55 Euro Comb. van den Bosch

5e prijs   50 Euro Comb. van den Bosch

6e prijs   25 Euro Comb. van den Bosch

7e prijs   20 Euro T & H van het Ende

8e prijs   15 Euro Comb. Wolf

9e prijs   10 Euro Comb. Tichelaar

10e prijs 10 Euro Jan Fijn